Accountant Amsterdam

WB Accountants
Laan van Vlaanderen 331
1066 WB Amsterdam

Tel: 020 – 614 25 68


www.wbaccountants.nl

Welkom op de website van
Accountant in Amsterdam.

U bent op onze website gekomen omdat u aan het zoeken was naar een accountant in Amsterdam. Wellicht dat u een bedrijf heeft in Amsterdam of u  wilt zich in de toekomst met uw bedrijf vestigen in Amsterdam. Na wat vragen van bezoekers over  “wat is een accountant”  hebben wij besloten om u er wat mee over te vertellen en te informeren.

Een accountant is iemand die, na een speciale opleiding, de jaarrekeningen, opmaakt en controleert of de financiële administratie voert. De titel is, net zoals in veel andere landen wettelijk beschermd. Je kan jezelf dus niet zomaar een twee drie accountant noemen. De International Federation of Accountants (de IFAC) is een grote paraplu organisatie waarbij zich verschillende (landelijke) beroepsorganisaties hebben toegevoegd. Deze beroepsorganisaties spelen een zeer grote en belangrijke rol bij te bijscholing en opleiding van accountants. Zij hebben niet alleen een opleidende rol maar ook een controlerende rol door de kwaliteit van de accountants werkzaamheden te implementeren en standaarden daarvoor op te stellen.


Als u een accountant in Amsterdam zoekt, of bijvoorbeeld een accountant Utrecht dan zal hij waarschijnlijk drie of vier werkzaamheden aanbieden. Te beginnen met:

Controle:

De accountant voert een zogenaamde accountantscontrole van een jaarrekening. Wat hij dan doet is het controleren van de getrouwheid en zekerheid van de jaarrekening. Daardoor kunnen bijvoorbeeld bij heel grote bedrijven, beleggers, banken, crediteuren, subsidieverstrekkers, ondernemingsleiding en aandeelhouders zo goed mogelijke beslissingen nemen. Na de controle ronde komt er dan een waardevol papiertje. De zogenaamde accountantsverklaring. Een accountantsverklaring is verplicht bij grote en middelgrote ondernemingen (denk bijvoorbeeld aan bedrijven die aan de beurs genoteerd staan).

Maar niet alleen jaarrekeningen worden gecontroleerd, ook andere rapportages waarin verantwoording moet worden afgelegd, denk dan aan een mileuverslagd of bijvoorbeeld een subisidieafrekening.

Samenstellen:

Een samenstellingsverklaring wordt openbaar gemaakt na de controle op een jaarrekening. Dit houdt in dat de accountant verklaart dat zijn deskundigheid en zijn beroepsvoorschriften er dan voor zorgen dat de samengestelde jaarrekening op hoog kwalitatief niveau plaats heeft gevonden.

Advies:

Dit is waarschijnlijk een van de belangrijkste punten die een accountant heeft en kan. Adviseren. Hij kan dat op zeer breed terrein doen, hij kan kijken naar het management, de gehele organisatie, of onderdelen zoals inkoop, verkoop en sales, maar ook naar de fiscale administratie of andere fiscale aangelegenheden.